Nytt tilldelningsbeslut avseende huvudentreprenör för polishuset i Mariehamn

Fastighetsverket har fattat ett nytt tilldelningsbeslut avseende renovering och tillbyggnad av polishus i Mariehamn. Orsaken är att tilltänkt huvudentreprenör Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab har skatteskulder. 

Den 19 juni 2019 fattade Fastighetsverket tilldelningsbeslut avseende entreprenörer för renovering och nybyggnad av polishus i Mariehamn. Valet av entreprenörer tillföll de som klarat obligatoriska ska-krav och lämnat lägst pris. Huvudentreprenaden tilldelades Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab. 

Kort efter tilldelningsbeslutet noteras att en skatteskuld har registrerats hos skattemyndigheten. Fastighetsverket har begärt utredningar från Byggnadsfirma Hans Mattsson Ab om deras skatteskulder.  

I dag den 23.8.2019 har ett nytt tilldelningsbeslut fattats där Ålands Bygg Ab tilldelas huvudentreprenad för polishuset i Mariehamn. Företaget uppfyller ska-krav och lämnade det näst lägsta anbudet för huvudentreprenaden för polishuset.  

-”Polishuset är ett känsligt och viktigt byggprojekt och med omsorg om landskapets pengar har vi fattat beslut och jobbar vidare utifrån det”, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk.  

 

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta vd Stefan Rumander på telefon 0457 553 6641 eller upphandlare Mårten Broman på landskapsregeringens finansavdelning på telefon 25201.  

Publicerad 23.8.2019
Uppdaterad 23.8.2019