Nya reningen vid Guttorp visar fina förbättringar

Fastighetsverket har med kunden Ålands fiskevårdscentrum åren 2018 - 2019 genomfört en nybyggnation av vattenreningen i fiskuppfödningsanläggningen i Guttorp. Nu har provresultat för en tid samlats in och datan visar fina framsteg.

Det var redan år 2017 som Rädda Lumparn r.f. ordnade diskevandringar i omårdet och det kunde konstateras att dikena och sjöarna var i mycket dåligt skick efter många år av för stor näringsbelastning. I området finns Ålands fiskevårdscentrum för uppfödning av fiskyngel, Ålandskomposten (numera Ålbiocom Ab) och lokala jordbrukare. Vem som bidragit till övergödningen med vad kanske aldrig går att få helt klarlagt men samtliga parter har efter Rädda Lumparns larm aktivt arbetat med reningen av vattnet i området. 

Det är därför glädjande att efter att Fastighetsverket genomfört en projektering och ombyggnad av reningen vid Guttorps fiskevårdsanläggning nu kan visa på stor förbättring både vad avser fosfor och kväve. Se bilagda dokument från Ålands fiskevårdscentrum. 

- Vi har sedan hösten 2019 tagit den nya anläggningen ibruk och lärt oss hur allt fungerar och vi tar nu kontinuerligt prover och det känns riktigt bra att se att vi numera är klart under gränsvärdena, säger Kaj Ådjers, fiskevårdsinspektör och sedan 2019 platsansvarig vid anläggningen i Guttorp.

För Fastighetsverket är nu projektet avslutat och den externa kostnaden för ombyggnaden blev 209 000 euro. 

- Det känns förstås bra att vi nu har reningen igång och jag reflekterar att alla involverade haft fullt fokus på att lösa sakerna framåt, även Rädda Lumparn som inte letar syndabockar från historien utan försöker få bra saker att hända framåt, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk.

Publicerad 12.6.2020
Uppdaterad 12.6.2020