Ny karta visar alla landskapets fastigheter

Fastighetsverket har tagit fram en ny karta som visar samtliga fastigheter som landskapet har lagfart på samt före detta kronoholmar där landskapet har äganderätten medan besitningsrätten finns hos utomstående.

- Vi vill visa ålänningarna alla tillgångar som är våra gemensamma, säger Stefan Rumander.

Arbetet har gjorts av Fastighetsverkets lantmäterihandläggare Leif Karlsson samt GIS-ingenjör Mats Karlsson vid landskapets infrustrukturavdelning. 

Man kan se fastigheterna både på grundkarta och flygbild och när man klickar på de enskilda fastigheterna så får man upp grundinformation om namn, kommun, by, fastighetsbeteckning, areal och användningsområde.

Se karta här.

Publicerad 1.10.2018
Uppdaterad 1.10.2018