Mer solceller på landskapets byggnaders tak

Fastighetsverket har under hösten 2020 installerat ett andra tak med solceller. Det första var vid Guttorp där Ålands fiskevårdscentrum verkar och nu har taket vid lagret i Ribacka fått solceller.

Gemensamt för bägge fastigheter är att de är energiintensiva. Bägge konsumerar mycket el och vid fastigheten i Ribacka är det ventilation för att hålla jämnt klimat för landskapets kulturhistoriska föremål som drar mycket ström. I princip all el som produceras kommer att användas för husets ventilationssystem. 

- Vi kommer att fortsätta investera i soclceller på flera tak de närmaste åren, säger ingejör Göran Nordback vid Fastighetsverket som hållit i projektet tillsammans med projektingenjör Stefan Sommarström. 

Anläggningen i Ribacka är på 31 kW och garantitiden är 25 år. Beroende på elprisets utveckling blir det en bättre eller sämre ekonomisk investering. Dock är det obeorende en investering i ett mer hållbart samhälle och därmed helt i linje med Fastighetsverkets ambitioner. 

- Utfasning av olja som uppvärmning av våra hus är prioriterat, men det utesluter inte att vi samtidigt där det är rimligt investerar i solceller, säger Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket. 

Anläggningens produktion går att följa här: 

 

Publicerad 2.12.2020
Uppdaterad 2.12.2020