Marknadsdomstolen ger Fastighetsverket rätt i domslut om geriatrisk klinik

Fastighetsverket får rätt i marknadsdomstolen om upphandling av projektering för geriatrisk klinik. Donalds arkitekter Ab får stå för rättegångsavgift och egna juridiska kostnader.

- Trots att det var helt väntat så är det i dag mer en känsla av lättnad än glädje, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk.

Bakgrunden är att Fastighetsverket på uppdrag av kunden ÅHS våren 2018 upphandlade projektering av geriatrisk klinik. I upphandlingens ska-krav ingick erfarenhet av projektering av byggnader för vård. Fastighetsverket hade använt ordet ”sjukhusmiljö”. Det förtydligades specifikt att t ex äldreboenden ute i kommunerna inte kunde utgöra referensobjekt.

Donalds arkitekter motsatte sig genom rättelseyrkande ska-kravet på relevant erfarenhet. På basen av kritiken och den uppenbara risken för besvär med åtföljande lång stilleståndstid så valde Fastighetsverket att avbryta upphandlingen för att göra om den från början i och med att anbudsgivare hade tolkat ordet ”sjukhusmiljö” på olika sätt. Att avbryta en upphandling kräver inte exceptionella omständigheter, tvärt om har marknadsdomstolen flera gånger konstaterat att ett avbrytande varit det rätta förfarandet om en upphandlande enhet anser att upphandlingsdokumenten har varit tolkningsbara. Syftet från Fastighetsverket var att undvika besvär till marknadsdomstolen och därmed förseningar. Tyvärr motsatte sig Donalds arkitekter Ab avbrytandet. Marknadsdomstolen ger i domen Fastighetsverket rätt och förkastar besväret.

- Domslutet är helt väntat då det finns flera liknande fall från tidigare, säger Stefan Rumander.

Fastighetsverket har meddelat ÅHS domslutet och kommer vid kommande möte att diskutera situationen.  

Publicerad 11.12.2019
Uppdaterad 11.12.2019