Lägenhetshus sålda vid Flygfältsvägen

Den 1.1.2018 fick landskapet överta fastigheter vid Flygfältsvägen i Jomala från staten. Ett radhus med sex lägenheter, ett fristående hus med två lägenheter och en gammal stuga som i tiderna används som semesterbostad för Finnairs personal. Fastigheterna överläts enligt regelverket att då staten inte behöver fastigheter de besitter på Åland så ska de överföras till landskapet. Landskapsregeringen överlät dem omgående till Fastighetsverket.

Fastighetsverket har samarbetat med Fastighetskonsult Ab och delat upp fastigheten i tre delar varav de två mest attraktiva nu har sålts:

  • Radhus med sex lägenheter och ca 2,2 hektar mark för 435 000 euro. Köpare Crestum Ab företrätt av Simon Karlsson
  • Parhus med två lägenheter och ca 0,93 hektar mark för 110 000 euro. Köpare BAB Flygfältsvägen 13 företrätt av Ove Berne

- "Lägenheter är inte Fastighetsverkets kärnverksamhet så när vi fick husen så har vi till exempel bytt ut oljeuppvärmning och allmänt skött om husen och hyresgästerna men sedan omgående sökt lagtingets tillstånd att sälja", säger Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket.

Kvar återstår att sälja det mindre fritidshuset, vilket förväntas ske före sommaren. 

Bild: Radhuset vid Flygfältsvägen som såldes den 11.3.2020. Foto: Fastighetskonsult Ab

 

 

Publicerad 12.3.2020
Uppdaterad 12.3.2020