Fastighetsverket säljer mark till Ålands skogsindustrier

Markområde av Pehrsberg som sålts till Ålands skogsindustrier

Fastighetsverket säljer mark i Godby som ska användas för att möjliggöra expansion för det åländska skogsbolaget

Det var för ett drygt år sedan som Ålands skogsindustrier tog kontakt med Fastighetsverket och önskade diskutera möjligheten att förvärva mark norr om nuvarande anläggning i Godby.

- Landskapet ser gärna att åländska företag ges möjlighet att utveckla sin verksamhet Åland till fromma så vi såg från början positivt på den frågan, säger Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket.

Efter diskussioner parterna emellan bjöd Fastighetsverket ut ca 11,9 hektar mark på den öppna marknaden via mäklare. Köpet blev klart torsdagen den 8 augusti.

- För Ålands skogsindustrier är möjligheten att vidareförädla träråvaran viktig och vi är glada att nu få mer mark till vårt förfogande inför framtiden, säger Sven-Olof Karlsson, styrelseordförande på Ålands skogsindustrier.

Köpeskillingen är 110 000 euro. Ingen strand följer med köpet.

 

Publicerad 8.8.2019
Uppdaterad 8.8.2019