Fastighetsverket ordnar fiskevårdsseminarium

Fastighetsverket är idag den största förvaltaren av vattenområden på Åland. Till god förvaltning hör också att vårda och utveckla och som ett led i det arbetet arrangerar Fastighetsverket ett fiskevårdsseminarium onsdagen den 28 mars kl 18.30-20.30 i Lagtingets auditorium.

PROGRAM

VÄLKOMSTHÄLSNING, VD Stefan Rumander

FRÅN FÖRVALTARE TILL UTVECKLARE – FASTIGHETSVERKETS STRATEGIARBETE,
projektledare Roger Nordlund

FISKEVÅRD
Guttorps fiskevårdsprojekt presenteras av projektledare Linda Sundström

PROJEKTSTÖD FÖR FISKEVÅRD

  • Projektledare Alexandra de Haas informerar om vilka stödmöjligheter Leader Åland kan erbjuda
  • Turistföretagaren Peter Selander, ordförande i FLAG (fiske Leader arbetsgruppen), berättar hur arbetsgruppen jobbar och på vilket sätt den kan ge rådgivning till de som tänker söka projektstöd för fiskevård

ÖVERVAKNING OCH TILLSYN

  • Information om Fastighetsverkets övervakningsverksamhet över sina vattenområden, VD Stefan Rumander och mätningsingenjör Leif Karlsson
  • Information om vad som gäller vid tillsyn och fiskevattenövervakning på egna vattenområden, fiskerikonsulent Tom Karlsson

DISKUSSION

 

Publicerad 13.3.2018
Uppdaterad 13.3.2018