Fastighetsverket låter avverka landskapsägd skog

Fastighetsverket har alltsedan Alfrida rett upp landskapsägd skog och sålt timret och massaveden men nu är tiden mogen att bjuda ut skogsavverkning igen. Fastighetsverket har riktat anbud till de åländska företagen Ålands skogsindustrier Ab och SkogAx Åland Ab om avverkning av sammanlagt knappt 8000 kubikmeter virke från skogar i Grelsby, Kastelholm, Prästö och Jomala gård. 

Fastighetsverket har tidigare antagit principer för avverkning innebärande bland annat att all form av markåverkan ska undvikas. 

- " I dialog med skogsbolagen har vi därför överenskommit om en större mängd skog som å andra sidan kan avverkas ända fram till 30.6.2022. På det här sättet kan bolagen bättre planera och avverka vid gynnsamma markförhållanden", säger skogsförvaltare Ray Holmlund vid Fastighetsverket. 

Upphandlingen vanns av Ålands skogsindustrier på samtliga fyra markområden som bjöds ut. 

- "Vi är glada att fortsätta vårt långvariga samarbete med landskapet", säger VD Anders Mattsson vid Ålands skogsindustrier.

Försäljningarna beräknas ge Fastighetsverket intäkter om ca 175 000 euro. 

Publicerad 1.12.2020
Uppdaterad 1.12.2020