Fastighetsverket köper Strandgatan 25

Fastighetsverket har förvärvat Strandgatan 25 i Mariehamn. Säljare är Ömsen och priset är 250 000 euro.

 

- Det här är en mycket bra affär för oss ur flera synvinklar, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk.

 

Strandgatan 25 eller formellt tomt 478-6-18-14 i stadsdelen Nyängen är 745 kvadratmeter stor och ligger norr om den tomt landskapet köpte in år 2015 för det nya polishusets räkning. Priset på den förvärvade tomten är 250 000 euro.

 

För Fastighetsverket innebär köpet flera fördelar varav den viktigaste är minskad kostnad för parkeringsplatser för det nya polishuset:

 

- Nuvarande parkeringsnorm i staden skulle tvinga oss till omfattande friköp av parkeringsplatser för polishusets, sannolikt över 1 miljon euro och det är inte gångbart för oss, säger Stefan Rumander.

 

Avsikten är att slå ihop den inköpta tomten med polishustomten och därmed skapa en stor tomt för förvaltningsbyggnader. En ansökan om stadsplaneändring kommer därför att lämnas till Mariehamns stad. Byggrätten på den nu inköpta tomten är 1005 kvadratmeter.

 

En annan direkt fördel för Fastighetsverket är att logistiken för nybyggnadsprojektet för polishus underlättas väsentligt. Vi bedömer att vi kommer att få in något billigare anbud då hanteringen under byggtiden kommer att förenklas väsentligt för byggentreprenören i och med att de får tillgång till tomten. Utan tomten hade det blivit mycket trångt under byggtiden. Värdet av den uteblivna kostnaden kommer dock att förbli oklar men den är ett argument för tomtköpet.

 

En tredje fördel är att åtaganden gentemot Ömsen från avtalet år 2015 om spontning mot Strandgatan i och med köpet nu utgår. Landskapet åtog sig i det köpet att riva husen på Strandgatan 25 och färdigställa tomten för Ömsens planerade bostadsprojekt. Denna inbesparing rör sig om flera tiotals tusen euro som åtminstone just nu inte behöver göras.

 

Ytterligare en fördel är att polisen hellre har en förvaltning vägg i vägg än såsom annars blivit fallet bostäder och butiker.

 

- I slutet av dagen innebär det här tomtköpet att vi kan hålla en lägre internhyra till vår kund polisen. Byggkostnad och framförallt kostnad för parkeringsplatser kan sänkas väsentligt, säger Stefan Rumander.

 

Kvadratmeterpriset för den nu inköpta tomten är 335 euro per kvadratmeter. Köpet 2015 för polishusets utbyggnad på 913 kvadratmeter inklusive de rivningsåtaganden landskapet åtog sig var över 1600 euro per kvadratmeter.

Publicerad 12.11.2018
Uppdaterad 12.11.2018