Fastighetsverket, coronaviruset och sysselsättningen på Åland inom byggbranschen

Fastighetsverket genomförde under 2019 små och medelstora byggprojekt för 5,5 miljoner euro, nu planeras takten att öka med syfte att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruset och kommande års sannolikt vikande konjunktur.

- "Vi har intensifierat arbetet med målsättningen att redan i vår, men framförallt till hösten, kunna bjuda ut ett större än vanligt antal projekteringar och byggentreprenader", säger Stefan Rumander, vd för Fastighetsverket.

Besiktningar och långsiktiga underhållsplaner

När Fastighetsverket bildades 2016 så genomfördes besiktningar på landskapets olika byggnader. Besiktigningar som översatts i långsiktiga underhållsplaner för landskapets byggnader. När sjukhusets byggnader införlivades i Fastighetsverket från 2018 så besiktigades även de.

- "Vi vet att vi har omfattande behov av renoveringar och underhåll och i vår planering sträcker sig det här många år framåt. Det finns en skuld sedan tidigare år. Vad vi gör nu är att se vilka projekt som är klokt att tidigarelägga för att stöda den åländska sysselsättningen." 

Mindre byggprojekt också viktiga

Polishuset pågår och under försommaren ska lagtingets fasadbyte bjudas ut. I början av 2021 planeras entreprenaden för Bomarsunds besökscenter att bjudas ut. De stora projekten är synliga men de många små projekten är tillika mycket viktiga för byggbranschen, även för de mindre byggföretagen.

Under 2019 verkställde Fastighetsverket 16 byggprojekt med värde över 50 000 euro till ett sammanlagt värde om 4,7 miljoner euro. Därutöver genomfördes 25 mindre byggprojekt (under 50 000 euro) för 0,8 miljoner euro. Medelvärdet för de 41 byggprojekten var därmed 135 000 euro och det är den här typen av projekt vi från Fastighetsverket ska försöka få ut.

- "De här mindre byggprojekten är de vi ska se till att kommer ut i ännu större utsträckning kommande år", avslutar Stefan Rumander.

Publicerad 27.3.2020
Uppdaterad 27.3.2020