Betesarrenden utbjudes för tiden 01.04.2019 - 31.12.2024

Landskapets Fastighetsverk utbjuder 8 st. betesarrenden på Naturresrevat/Natura 2000 områden för tiden 01.04.2019 - 31.12.2024. Ansökan och anbud skall ske på de av Fastighetsverket publicerade ansökningsplanketter som finns på hemsidan. Sista inlämningsdag för ansökan är 1.3.2019 kl.16.15.

 

För mera information klicka på länken nedan.

http://www.fastighetsverket.ax/jakt-fiske-och-arrenden/utarrendering-bet...

 

Publicerad 14.2.2019
Uppdaterad 14.2.2019