Avtal undertecknat - en milstolpe i arbetet för nytt polishus

Nu är avtalen underskriva och byggstart satt för renovering och tillbyggnad av polishus i Mariehamn. Totala kostanden för entreprenader är 10,0 miljoner euro, men allt inkluderat med två tomtinköp, projektering, konsulter under byggtid och annat blir slutkostnaden ca 12,5 miljoner euro. 

I onsdags den 11 december träffades byggherren Landskapets fastighetsverk, huvudentreprenören Ålands bygg samt Harrys El, Klingberg och VVS Kylcenter för att skriva på avtal och den omfattande mängd övriga handlingar inklusive ritningar som hör till ett byggprojekt av den här omfattningen. 

På bilden ses Kim Granlund (VVS Kylcenter), Kenny Williams (Klingbergs, som ansvarar för styr- och regler), Kent Klingberg (Klingbergs), Patrik Nordberg (Harrys El), Stefan Rumander (Fastighetsverket), Martin Karlsson (projektledare, Fastighetsverket) och Mikael Fagerlund (Ålands bygg).

Byggstart är satt till 15.1.2020 och övertagande två år senare den 15.1.2022. 

Entreprenadsummorna är på sammanlagt 10,0 miljoner euro. 

Totalkostnaden för hela projektet beräknas till ca 12,5 miljoner euro. År 2015 köpte landskapsregeringen tomten där det nya huset ska stå för 1,0 miljoner euro. I avtalet förband sig landskapsregeringen att riva befintligt hus, vilket kostat ca 300 000 euro. År 2018 köpte Landskapets fastighetsverk ytterligare en tomt norr om husen för 250 000 euro. 

- Vi kom ut på marknaden vid en tidpunkt med få andra stora byggen och tycker anbuden var bra, lägre än kostnadsberäknat, säger Stefan Rumander, vd vid Landskapets fastighetsverk.

Som projektledare har sedan våren 2018 Martin Karlsson fungerat. Han har tillika projektlett arbetet med polisens tillfälliga lokaler vid Elverkgatan.

- Det har stundtals varit otroligt intensivt och många viktiga pusselbitar att få på plats inom givna tidsramar, men då är det extra tacksamt att vi ha haft så gott samarbete med polisens företrädare, säger Martin Karlsson, projektingenjör på Fastighetsverket och projektledare för det nya polishuset.

- Det känns riktigt bra att få alla avtal och handlingar på plats givet allt som varit och nu kunna fokusera på förverkligandet av huset, säger Martin Karlsson.

Den nya polishuskroppen är ritat av arkitekt Michael Donalds. Befintligt hus renoveras i sin helhet och vissa funktioner tillkommer. Ytan på nybyggnaden är 1778 kvadratmeter och totalt blir polishuset 2946 kvadratmeter. Delar av huset kommer att besökas av allmänheten men stora delar är sekretessbelagt. Även de byggnadsarbetare som närmaste år ska arbeta vid polishuset behöver säkerhetsgranskas och godkännas av polisen innan de kan se ritningar eller beträda den kommande byggplatsen.

Den nya huskroppen är ritad enligt passivhusstandard och sålunda mycket energieffektiv.

 

 

Publicerad 16.12.2019
Uppdaterad 16.12.2019