Arrendatorer utsedda för landskapets jaktmarker

Fastighetsverket har utsett arrendatorer för landskapets marker från 1.7.2018 genom såväl auktionsförfarande som lottning beroende på områdets karaktär.

I vintras publicerade Fastighetsverket principerna för tilldelning av arrendekontrakt för landskapets marker. Villkoren publicerades på hemsidan samt annonser infördes i lokalpressen. 

Ca 300 ansökningar inkom och den 22 maj hålls auktion för de sju stora områdena varav sex berättigar till självständig rådjursjakt. Följande dag den 23:e genomfördes lottdragning med slumpgerenrering från webbtjänsten randon.org (www.random.org) för 19 områden underrskridande 150 hektar.

Förutom detta meddelande och bilagan här invid med arrendatorer från 1.7.2018 kommer samtliga sökanden att få information brevledes. 

Publicerad 25.5.2018
Uppdaterad 25.5.2018