Arkitekt Daniel Andersson återvänder till Åland

Fastighetsverket har sökt en arkitekt och sedan den 1 april 2019 jobbar arkitekt Daniel Andersson på Fastighetsverket. Syftet är bland annat att kunna ge bättre service till kunder med behov av förnyelse.

Trots att Fastighetsverket har hand om närmare 150 000 kvadratmeter fastigheter så har det tidigare inte funnits en arkitekt anställd.

- Det är viktig rekrytering för oss med syftet att bättre betjäna våra kunder med behov an ny- eller ombyggnader, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk.

Behovet av en arkitekt blev extra påtagligt under 2018 då sjukhusets fastigheter överförts till Fastighetsverket. Det pågår kontinuerligt behov av mindre och större förnyelse och ombyggnad på sjukhuset. Men behoven har även funnits tidigare vid andra av landskapets många byggnader.

Arkitekt Daniel Andersson har bott och verkat på Åland tidigare, bland annat på StudioÖ, men har de senaste fem åren verkat i Stockholm på byråer som White Arkitekter, Utopia Arkitekter och Fojab Arkitekter. Daniels profil passar extra bra i Fastighetsverket då han har intresse för och kunskap om kulturhistoriska fastigheter. Daniel har tidigare varit styrelseordförande för Byggnadsvårdssällskapet på Åland.

- Det ska bli roligt att komma hem och jobba och jag hoppas att mina erfarenheter kan vara till nytta, säger Daniel Andersson.

Fastighetsverket har på senare år gått över till BIM-projektering och Daniel är van från tiden i Stockholm att arbeta i Revit Architecture, ett program som gör det smidigare för inblandade projektörer i ett projekt och som samtidigt gör det lättare att visualisera slutresultatet för kunder.

Publicerad 3.4.2019
Uppdaterad 3.4.2019