Ansöker om stadsplaneändring vid Neptunigatan

Fastighetsverket ansöker om att en översyn av stadsplanerna ska göras vid Neptunigatan i Mariehamn. Nuvarande stadsplaner är gamla och begränsar möjligheten för Ålands gymnasium och Högskolan på Åland att utvecklas.

Fastighetsverket har fört en dialog med båda skolorna och det råder samsyn att området som helhet inte är optimalt. Samtidigt har skolorna visioner om att utveckla området till ett campus för studerande, eventuellt inkluderande studentboende av någon form. År 2019 färdigställdes också ett nytt stort centralkök i bygganderna väster om Neptunigatan och i dag korsar många elever gatan utan att det finns bra trafiklösningar. 

- "Vi har en bra dialog med stadsarkitektkansliet och ser fram emot att med dem och skolorna tillsammans arbeta fram en ny modern stadsplan för området", säger Daniel Andersson, arkitekt vid Fastighetsverket. 

Som ett led i processen har Fastighetsverket haft dialog med såväl gymnasiets förvaltningschef Katarina Sundberg och högskolans rektor Johanna Mattila. 

-"Studiestäder är de som växer och därför är det mycket viktigt att vi med staden kan ta fram en möjlighet för skolorna att skapa en attraktiv studiemiljö, säger Stefan Rumander, vd på Fastighetsverket

 

Publicerad 3.4.2020
Uppdaterad 3.4.2020