Ålands gymnasium

Ålands gymnasium hör till Fastighetsverket stora kunder med många byggnader i användning. Bild från Strandgatan 1 med utbildning för hotell, restaurang och catering. Mer info på www.gymnasium.ax 

Publicerad 4.10.2017
Uppdaterad 24.10.2017