Startsida

Landskapets Fastighetsverk har besittningsrätt över största delen av landskapet Ålands fasta egendom i form byggnader, mark, skog och vatten. Huvuduppgiften är att förse landskapets verksamheter med lämpliga fastigheter och därutöver hyra ut på marknaden eller avyttra fastigheter.

De största kunderna består av lagting, landskapsregering, polis, museer och skolor runt om på Åland. Fastighetsverket sköter även om landskapets kulturhistoriska fastigheter och naturreservat och från den 1 januari 2018 ingår även ÅHS samtliga fastigheter i Fastighetsverkets ansvar. 

Sammanlagt administrerar därmed Fastighetsverket drygt 155 000 kvadratmeter fastighetsyta samt därtill stora land- och vattenområden. 

Denna karta visar landskapets alla fastigheter

Nyheter

Vidta försiktighet på våra vandringsstigar efter stormen Alfrida

Landskapets fastighetsverk uppmanar till försiktighet på vandringsstigar och i skogar då det kan medföra fara. Det kan vara problem med framkomligheten på våra vandringsstigar med stormfällda träd...
Läs mer om Vidta försiktighet på våra vandringsstigar efter stormen Alfrida ›

Övertar sjöfartsmuseets fastighetsskötsel

Landskapet finansierade nybyggnationen av sjöfartsmuseet men skötseln av fastigheten blev att hanteras separat. Nu har Fastighetsverket tagit över fastighetsskötseln av byggnaden. - Det känns...
Läs mer om Övertar sjöfartsmuseets fastighetsskötsel ›

Fastighetsverket köper Strandgatan 25

Fastighetsverket har förvärvat Strandgatan 25 i Mariehamn. Säljare är Ömsen och priset är 250 000 euro.   - Det här är en mycket bra affär för oss ur flera synvinklar, säger Stefan Rumander, vd på...
Läs mer om Fastighetsverket köper Strandgatan 25 ›

Förlängd ansökningstid! Fastighetstekniker vid landskapets fastighetsverk

Fastighetstekniker vid landskapets fastighetsverk Landskapets fastighetsverk lediganslår en tjänst som fastighetstekniker med huvudsaklig placering vid Bergsskyddet i Mariehamn.   Landskapets...
Läs mer om Förlängd ansökningstid! Fastighetstekniker vid landskapets fastighetsverk ›

Ny karta visar alla landskapets fastigheter

Fastighetsverket har tagit fram en ny karta som visar samtliga fastigheter som landskapet har lagfart på samt före detta kronoholmar där landskapet har äganderätten medan besitningsrätten finns hos...
Läs mer om Ny karta visar alla landskapets fastigheter ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 1.10.2018