Startsida

Landskapets Fastighetsverk har besittningsrätt över största delen av landskapet Ålands fasta egendom i form byggnader, mark, skog och vatten. Huvuduppgiften är att förse landskapets verksamheter med lämpliga fastigheter och därutöver hyra ut på marknaden eller avyttra fastigheter.

De största kunderna består av lagting, landskapsregering, polis, museer och skolor runt om på Åland. Fastighetsverket sköter även om landskapets kulturhistoriska fastigheter och naturreservat och från den 1 januari 2018 ingår även ÅHS samtliga fastigheter i Fastighetsverkets ansvar. 

Sammanlagt administrerar därmed Fastighetsverket drygt 155 000 kvadratmeter fastighetsyta samt därtill stora land- och vattenområden. 

Nyheter

Doppingvägen 5 sålt för 1,3 miljoner euro

Fastighetsverket har sålt Doppingvägen 5 i Västernäs innefattande 19 lägenheter. Köpare är UBV Fastighetsaktiebolag Västersol Ab företrätt och ägt av Anders Eriksson. Köpeskillingen uppgår till 1 300...
Läs mer om Doppingvägen 5 sålt för 1,3 miljoner euro ›

Pånyttfödelse för anrika Jomala gård

Jomala gård har sedan skolans nedläggning och de övergivna planerna på turistisk aktivitetspark fört en tynande tillvaro. För Fastighetsverket som år 2016 tagit över anläggningarna har Jomala gård...
Läs mer om Pånyttfödelse för anrika Jomala gård ›

Fastighetsverket ordnar BIM-föreläsning för åländska byggkonsultklustret

BIM står för "building information model" och innebär ett nytt sätt för fastighetsägare och byggherrar att producerad ritningar för husbyggnation. Den 11 oktober ordnade Fastighetsverket en...
Läs mer om Fastighetsverket ordnar BIM-föreläsning för åländska byggkonsultklustret ›

4H blir kvar på Jomala gård

Fastighetsverket och Ålands 4H har kommit överens om nya och utvidgade utrymmen på Jomala gård och skrivit ett långsiktigt hyresavtal.  
Läs mer om 4H blir kvar på Jomala gård ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 24.10.2017