Startsida

Landskapets Fastighetsverk har besittningsrätt över största delen av landskapet Ålands fasta egendom i form byggnader, mark, skog och vatten. Huvuduppgiften är att förse landskapets verksamheter med lämpliga fastigheter och därutöver hyra ut på marknaden eller avyttra fastigheter.

De största kunderna består av lagting, landskapsregering, polis, museer och skolor runt om på Åland. Fastighetsverket sköter även om landskapets kulturhistoriska fastigheter och naturreservat och från den 1 januari 2018 ingår även ÅHS samtliga fastigheter i Fastighetsverkets ansvar. 

Sammanlagt administrerar därmed Fastighetsverket drygt 155 000 kvadratmeter fastighetsyta samt därtill stora land- och vattenområden. 

Nyheter

Fastighetsverket säljer tomt med byggnader i Ytterby

I linje med Fastighetsverkets strategi att avyttra fastigheter som inte används inom ramen för uppdraget har en mindre fastighet om 2060 kvadratmeter jämte byggnader och lösöre sålts i Jomala Ytterby...
Läs mer om Fastighetsverket säljer tomt med byggnader i Ytterby ›

Tio uppgraderade vandringsstigar

I ett samprojekt har Visit Åland och Landskapets fastighetsverk (Fastighetsverket) sedan i höstas arbetat med en uppgradering av sammanlagt tio vandringsstigar på landskapets mark. Nu finns nytt...
Läs mer om Tio uppgraderade vandringsstigar ›

Arrendatorer utsedda för landskapets jaktmarker

Fastighetsverket har utsett arrendatorer för landskapets marker från 1.7.2018 genom såväl auktionsförfarande som lottning beroende på områdets karaktär. I vintras publicerade Fastighetsverket...
Läs mer om Arrendatorer utsedda för landskapets jaktmarker ›
Fastighetsverkets fiskevårdsseminarium den 28 mars 2018

Välbesökt fiskevårdsseminarium - nu sökes frivilliga fiskevakter

Fastighetsverkets fiskevårdsseminarium blev välbesökt med många olika aktörer närvarande. Nästa steg blir att jobba vidare med de olika strategiska spåren för att nå visionen om större...
Läs mer om Välbesökt fiskevårdsseminarium - nu sökes frivilliga fiskevakter ›

Fastighetsverket ordnar fiskevårdsseminarium

Fastighetsverket är idag den största förvaltaren av vattenområden på Åland. Till god förvaltning hör också att vårda och utveckla och som ett led i det arbetet arrangerar Fastighetsverket ett...
Läs mer om Fastighetsverket ordnar fiskevårdsseminarium ›
Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 27.3.2018