Grelsby kungsgård

Grelsby kungsgård arrenderas av privatperson från Fastighetsverket. Avtalet för byggnaderna löper ut 2025 medan åkermark löper ut under 2021.

Publicerad 16.10.2017
Uppdaterad 25.10.2017