Våra fastigheter

Totalt finns det närmare 400 byggnader och anläggningar som kräver någon form av skötsel eller underhåll. Fastighetsmassan består av ca 5 230 hektar land och 30 750 hektar vatten. Landområdet utgör ca 3,3 procent av Ålands hela landområde och vattenområdet utgör ca 26 procent av Ålands hela vattenområde.

Här bredvid presenteras en del av de fastigheter Fastighetsverket förvaltar. Som bilaga finns listat samtliga markområden landskapet har lagfart på. 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 29.8.2018