Elektronisk anslagstavla

Vid så kallad offentlig delgivning ska en handling bevisligen vara publicerad vid en viss tid. Här hittar du material rörande Fastighetsverkets verksamhet. 

Publicerad 23.11.2018 08:06

Förfrågningsunderlaget finns i sin helhet under Landskapets fastighetsverk på www.e-avrop.com.

Publicerad 19.6.2018
Uppdaterad 25.6.2018