Elektronisk anslagstavla

Vid så kallad offentlig delgivning ska en handling bevisligen vara publicerad vid en viss tid. Här hittar du material rörande Fastighetsverkets verksamhet. 

Publicerad 28.1.2019 00:01

Landskapets fastighetsverk utbjuder på entreprenad nybyggnad av polishus samt ombyggnad och renovering av polisens befintliga lokaler.

Publicerad 28.1.2019 00:00

Landskapets fastighetsverk utbjuder på entreprenad nybyggnad av lekplats vid ÅHS.

Publicerad 19.6.2018
Uppdaterad 25.6.2018