Naturreservat

Fastighetsverket sköter om landskapets naturreservat i samarbete med landskapsregeringens miljöbyrå. En hadfull personer med utgångspunkt vid Nåtö naturreservat sköter om reservaten tillsammans med tillsyningsmän som på timbasis och med uppdrag från Fastighetsverket sköter naturreservat runt om på Åland.

Länk till karta med naturreservat och dokumentation om dessa finns här nedan:

Upptäck naturreservat på Åland

Publicerad 16.10.2017
Uppdaterad 16.10.2017