Jan Karlsgården

Invid Kastelholms slott finns friluftsmuseet Jan Karlsgården som är fyllt av åländska traditioner och ger dig en bild av hur en åländsk gård kunde ha sett ut under 1800-talets andra hälft. Mer info på www.kastelholm.ax 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 16.10.2017