Upphandlingar

Här presenteras aktuella upphandlingar inom Fastighetsverket.

Du kan även prenumerera på nyheter om upphandlingar och får då ett mail när en upphandling påbörjas.

Polishus - nybyggnad samt ombyggnad och renovering av befintliga lokaler

28.1.2019 | Entreprenadupphandlingar
Landskapets fastighetsverk utbjuder på entreprenad nybyggnad av polishus samt ombyggnad och renovering av polisens befintliga lokaler. För information om upphandlingen se Landskapets fastighetsverk...

Lekplats vid Ålands hälso- och sjukvård

25.1.2019 | Entreprenadupphandlingar
Landskapets fastighetsverk utbjuder på entreprenad nybyggnad av lekplats vid ÅHS. Förfrågningsunderlaget finns i sin helhet under Landskapets fastighetsverk på www.e-avrop.com. Länk till sidan: https...

Fastighetsverkets upphandlingar på e-avrop

21.12.2018 | Entreprenadupphandlingar
Landskapets fastighetsverk övergår nu till elektronisk upphandling med hjälp av plattformen e-Avrop. Våra upphandlingar kommer fortsättningsvis att finnas på hemsidan under Upphandling och därifrån...
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 9.11.2018