Anmäl misstänkt olovligt fiske

Om misstänkt olovligt fiske på landskapets vatten föreligger kan meddelande om tid och plats samt annat material genom mail tillställas Fastighetsverket på adress info@fastighetsverket.ax 

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 13.10.2017