Nyheter

31.10.2018 - Arkitekt vid Landskapets fastighetsverk
Landskapets fastighetsverk Fastighetsverket förvaltar landskapets byggnader. I vårt uppdraget ingår att leda nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från behov och önskemål hos hyresgästerna samt...
Läs mer om Arkitekt vid Landskapets fastighetsverk ›
9.10.2018 - Förlängd ansökningstid! Fastighetstekniker vid landskapets fastighetsverk
Fastighetstekniker vid landskapets fastighetsverk Landskapets fastighetsverk lediganslår en tjänst som fastighetstekniker med huvudsaklig placering vid Bergsskyddet i Mariehamn.   Landskapets...
Läs mer om Förlängd ansökningstid! Fastighetstekniker vid landskapets fastighetsverk ›