Nyheter

14.2.2019 - Betesarrenden utbjudes för tiden 01.04.2019 - 31.12.2024
Landskapets Fastighetsverk utbjuder 8 st. betesarrenden på Naturresrevat/Natura 2000 områden för tiden 01.04.2019 - 31.12.2024. Ansökan och anbud skall ske på de av Fastighetsverket publicerade...
Läs mer om Betesarrenden utbjudes för tiden 01.04.2019 - 31.12.2024 ›
7.1.2019 - Vidta försiktighet på våra vandringsstigar efter stormen Alfrida
Landskapets fastighetsverk uppmanar till försiktighet på vandringsstigar och i skogar då det kan medföra fara. Det kan vara problem med framkomligheten på våra vandringsstigar med stormfällda träd...
Läs mer om Vidta försiktighet på våra vandringsstigar efter stormen Alfrida ›
2.1.2019 - Övertar sjöfartsmuseets fastighetsskötsel
Landskapet finansierade nybyggnationen av sjöfartsmuseet men skötseln av fastigheten blev att hanteras separat. Nu har Fastighetsverket tagit över fastighetsskötseln av byggnaden. - Det känns...
Läs mer om Övertar sjöfartsmuseets fastighetsskötsel ›
12.11.2018 - Fastighetsverket köper Strandgatan 25
Fastighetsverket har förvärvat Strandgatan 25 i Mariehamn. Säljare är Ömsen och priset är 250 000 euro.   - Det här är en mycket bra affär för oss ur flera synvinklar, säger Stefan Rumander, vd på...
Läs mer om Fastighetsverket köper Strandgatan 25 ›
1.10.2018 - Ny karta visar alla landskapets fastigheter
Fastighetsverket har tagit fram en ny karta som visar samtliga fastigheter som landskapet har lagfart på samt före detta kronoholmar där landskapet har äganderätten medan besitningsrätten finns hos...
Läs mer om Ny karta visar alla landskapets fastigheter ›
19.9.2018 - Ny hyresgäst sökes till Jan Karlsgårdens värdshus
Fastighetsverket har den 17 september kommit överens med Tor Kudinoff om förtida upphörande av hyreskontrakt vid Jan Karlsgårdens värdshus. Det år 2015 ingådda hyresavtalet för Jan Karlsgårdens...
Läs mer om Ny hyresgäst sökes till Jan Karlsgårdens värdshus ›
23.8.2018 - Ramp för rullstolsburna till Herrö vandringsstig klar
I samband med att Fastighetsverket tillsammans med Visit Åland återlanserade tio vandringsstigar sommaren 2018 så aviserades att en satsning för rullstolsburna även diskuterades. Nu är rampen på...
Läs mer om Ramp för rullstolsburna till Herrö vandringsstig klar ›
14.8.2018 - Fastighetsverket säljer tomt med byggnader i Ytterby
I linje med Fastighetsverkets strategi att avyttra fastigheter som inte används inom ramen för uppdraget har en mindre fastighet om 2060 kvadratmeter jämte byggnader och lösöre sålts i Jomala Ytterby...
Läs mer om Fastighetsverket säljer tomt med byggnader i Ytterby ›
3.7.2018 - Tio uppgraderade vandringsstigar
I ett samprojekt har Visit Åland och Landskapets fastighetsverk (Fastighetsverket) sedan i höstas arbetat med en uppgradering av sammanlagt tio vandringsstigar på landskapets mark. Nu finns nytt...
Läs mer om Tio uppgraderade vandringsstigar ›
25.5.2018 - Arrendatorer utsedda för landskapets jaktmarker
Fastighetsverket har utsett arrendatorer för landskapets marker från 1.7.2018 genom såväl auktionsförfarande som lottning beroende på områdets karaktär. I vintras publicerade Fastighetsverket...
Läs mer om Arrendatorer utsedda för landskapets jaktmarker ›

Sidor