Övertar sjöfartsmuseets fastighetsskötsel

Landskapet finansierade nybyggnationen av sjöfartsmuseet men skötseln av fastigheten blev att hanteras separat. Nu har Fastighetsverket tagit över fastighetsskötseln av byggnaden.

- Det känns naturligt för oss att ta hand om hela sjöfartsmuseets fastighetsskötsel och inte som tidigare bara medverka vid eventuella större problem, säger vd Stefan Rumander

Sjöfartsmuseet återinvigdes den 26 april 2012 efter att ha varit stängt för en stor om- och tillbyggnad sedan november 2009. Den ursprungliga byggnaden, ritad av Jonas Cedercreutz på 1940-talet, fick en tillbyggnad som ritats av Johanna Vuorinen och Esa Kangas. Trots att landskapet långt finansierade byggnaden förblev fastighetsskötseln separat hanterad men från den 1.1.2019 tar Fastighetsverket över ansvaret. 

Publicerad 2.1.2019
Uppdaterad 2.1.2019