Ombyggnad för simulator, Neptunigatan 6

Landskapets fastighetsverk utbjuder på entreprenad ombyggnad vid Neptunigatan 6.

Projektet omfattar ombyggnad av befintligt lager (tidigare simhall), ca 300 m2, till utrymmen för bryggsimulator.

Utrymmet förses med nytt mellanbjälklag. På övre plan placeras tekniska utrymmen. Samtliga installationer förnyas.

Förfrågningsunderlaget finns i sin helhet under Landskapets fastighetsverk på www.e-avrop.com.
Länk till sidan: https://www.e-avrop.com/Landskapetsfastighetsverk/e-Upphandling

 För att kunna lämna in ett anbud skall anbudsgivaren skapa ett användarkonto på e-avrop.

OBS! Anbud inlämnas endast via www.e-avrop.com.

 

Sista inlämningsdag är 21.10.2019.

Kontaktperson under anbudstiden är projektchef Elisabeth Rosenlöf.

Publicerad 23.9.2019
Uppdaterad 23.9.2019