Utarrendering av åkermark och bete i Tosarby och Kastelholm

Fastighetsverket bjuder ut två jordbruksskiften, ett i Tosarby och ett i Kastelholm. Tosarbydelen innehåller åker och en mindre del bete medan Kastelholm enbart består av åker. Båda skiften bjuds ut på 10 år och finns i samma arrendeavtal med kartor i menyn till höger.

Åkerskiftet i Tosarby består av två st. åkrar på sammanlagt 3.23 hektar (B i kartbilaga 1) norr om Sundsvägen samt betesmark (A i kartbilaga 1) mellan gamla Tosarbyvägen och Sundsvägen på 1.38 hektar.

Åkerskiftet i Kastelholm väster om Lillnäsberget är på ca 4.2 hektar enligt kartbilaga 2.

Acceptansen för avtalet är räknat på 355 €/ha för åkermarken vilket ger en summa 2 638 €/år. Vid flera acceptanser kommer det att förrättas en öppen budgivning.

Sista inlämningsdag för anbud är torsdagen 01.04.2021, Landskapets registratur tillhanda senast kl. 16.15. Anbuden bör märkas "Anbud jordbruksarrende".

Publicerad 15.3.2021
Uppdaterad 17.3.2021