Jaktområden

UTARRENDERING AV JAKTRÄTT

Med stöd av 6 § 2 mom. jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland ändrad 2005/77 samt i enlighet med av Landskapets fastighetsverk fastställda riktlinjer av den 19.3.2018, utarrenderas härmed på särskilda villkor jakträtten på vissa av landskapets markområden för perioden 1.7.2018 - 30.6.2024 och för vissa områden för perioden1.7.2018 - 30.6.2021.

Jaktarrendeområdena är indelade i två kategorier

I:       Områden där jakträtten utarrenderas till högstbjudande genom öppet budgivningsförfarande bland de som ansökt och samtidigt accepterat det fastställda minimipriset för ifrågavarande område.

II:      Områden där jakträtten utarrenderas på basen av lottningsförfarande till ett fast pris om 5,00 euro/ha, år inkl. moms.

Arrendeområde nr 1 - 6 har möjlighet till självständig jakt på rådjur, medan arrendeområde nr 7-26 förutsätter anslutning till angränsande jaktområde för att möjliggöra jakt på rådjur.

Ansökningshandlingar, kartor, blanketter och närmare riktlinjer och villkor för utarrenderingen av jakträtten finns här på hemsidan.

För ytterligare frågor kontakta skogsförvaltare Ray Holmlund, tel: +358 (0) 18 25710, e-post: ray.holmlund@fastighetsverket.ax

Ansökan och anbud om jakträtt skall ske på av fastighetsverket godkända blanketter.

Samtliga ansökningar och anbud skall vara inlämnade till Landskapets registratur senast den 15 maj 2018 kl. 16.00.

 

Publicerad 11.5.2017
Uppdaterad 25.10.2018