Lekplats vid Ålands hälso- och sjukvård

Landskapets fastighetsverk utbjuder på entreprenad nybyggnad av lekplats vid ÅHS.

Förfrågningsunderlaget finns i sin helhet under Landskapets fastighetsverk på www.e-avrop.com.
Länk till sidan: https://www.e-avrop.com/Landskapetsfastighetsverk/e-Upphandling

Upphandlingen finns tillgänglig på e-Avrop från och med måndag 28.01.2019.

För att kunna lämna in ett anbud skall anbudsgivaren skapa ett användarkonto på e-avrop.

OBS! Anbud inlämnas endast via www.e-avrop.com.

 

Sista inlämningsdag är 19.02.2019. Anbud som inte inkommer före angiven tid förkastas.

Kontaktperson under anbudstiden är projektchef Elisabeth Rosenlöf, elisabeth.rosenlof@fastighetsveket.ax,  tel. 018-25705.

Publicerad 25.1.2019
Uppdaterad 25.1.2019