Förlängd ansökningstid! Fastighetstekniker vid landskapets fastighetsverk

Fastighetstekniker vid landskapets fastighetsverk

Landskapets fastighetsverk lediganslår en tjänst som fastighetstekniker med huvudsaklig placering vid Bergsskyddet i Mariehamn.

 

Landskapets fastighetsverk

Vår verksamhet omfattar landskapets samtliga markegendomar och byggnader, förutom infrastrukturavdelningens byggnader och anläggningar på Möckelö.

 

Arbetet som fastighetstekniker

Fastighetsteknikerns huvudsakliga arbetsuppgifter

  • omfattar skötsel av anläggningar och byggnader såväl inom- som utomhus
  • att underhålla och övervaka byggnadernas tekniska system
  • därtill uppgifter inom fastighetsverket enligt förmans anvisningar
  • i arbetsuppgifterna ingår skyldighet att medverka i regelbunden jourberedskap.
  • i arbetsuppgifterna ingår viss arbetsledning.

 

För arbetet krävs

  • B-körkort är ett krav
  • El-/VVS-utbildning/erfarenhet är en merit.

 

Tillträde

Tillträde enligt överenskommelse.

 

Lön

Lön i enlighet med löneklass A19.

 

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara Landskapets fastighetsverk, Jan Manselin, tillhanda senast den 15 november 2018, kl. 16.00 lokal tid. Ansökan sänder du till jan.manselin@fastighetsverket.ax 

 

Mer information om arbetet som fastighetstekniker

Närmare information om tjänsten lämnas av fastighetschef Jan Manselin, tel. +358 457 5365 187 jan.manselin@fastighetsverket.ax eller ledande fastighetstekniker Sebastian Snällström, tel. +358 457 3442 481.

Publicerad 9.10.2018
Uppdaterad 1.11.2018