Fastighetsverket säljer tomt med byggnader i Ytterby

I linje med Fastighetsverkets strategi att avyttra fastigheter som inte används inom ramen för uppdraget har en mindre fastighet om 2060 kvadratmeter jämte byggnader och lösöre sålts i Jomala Ytterby. 

Fastigheten Bergbacka Rnr 2:24 är ett danaarv till landskapet Åland som Jomala kommun tackade nej att ta emot och som därmed hamnde i Fastighetsverkets förvaltning. Försäljningen har skett i samarbete med Lyyski fastigheter och köpekillingen är 15 559 euro.

Publicerad 14.8.2018
Uppdaterad 14.8.2018