Jomala gård har sedan skolans nedläggning och de övergivna planerna på turistisk aktivitetspark...