Fastighetsverket ordnar BIM-föreläsning för åländska byggkonsultklustret

BIM står för "building information model" och innebär ett nytt sätt för fastighetsägare och byggherrar att producerad ritningar för husbyggnation. Den 11 oktober ordnade Fastighetsverket en endagsföreläsning där ett drygt 30-tal personer från åländska företag deltog.

Det nya med BIM är att konsulterna i en interativ process jobbar tillsammans och steg för steg skapar ritningarna för det nya jhuset. Arkitekt, konstruktör, VVS- och elplanerare jobbar i samma tredimensionella modell och skapar det nya husets ritningar. Fördelar inkluderar bättre samordning tidigt i projekt för att undvika problem i byggskedet, tex kollissionskontroller mellan VVS och el. En annan stor fördel som Fastighetsverket upplever i pilotprojektet med projektering av polisens om- och tillbyggnad vid Strandgatan i Mariehamn är att kunden, alltså polisen, får en betydligt bättre bild av hur slutresultatet kommer att bli än med de gamla tvådimensionella ritningarna. 

- Som alla skiften innebär BIM en investering för alla parter i värdekedjan inom byggbranschen men vi är helt övertygade om att BIM är framtiden och vi måste hänga med, säger Stefan Rumander på Fastighetsverket.

BIM-projektering ligger långt fram i Sverige och Norge och föreläsningen som arrangerades av Fastighetsverket hölls i av svenska företaget AEC som är en ledande svensk leverantör av CAD-, BIM- och IT-lösningar till byggindustrin. Fastighetsverket har ett egenintresse i att kompetens inom BIM utvecklas på Åland och kommer att ordna kurser inom området framöver. 

Publicerad 12.10.2017
Uppdaterad 12.10.2017