Doppingvägen 5 sålt för 1,3 miljoner euro

Fastighetsverket har sålt Doppingvägen 5 i Västernäs innefattande 19 lägenheter. Köpare är UBV Fastighetsaktiebolag Västersol Ab företrätt och ägt av Anders Eriksson.

Köpeskillingen uppgår till 1 300 000 euro och fastighetsmäklare har varit Din Fastighet företrätt av Lenita Fagerlund.

- Det är vårt hittills största försäljningsobjekt och intresset från marknaden har varit stort med ett tjugotal seriösa intressenter, säger Lenita Fagerlund.

Fastighetsverket kommer att fortsätta sälja fastigheter som inte tillhör kärnverksamheten och som lagtinget gett sitt samtycke till försäljning av.

- Vi vill och behöver frigöra kapital till byggandet av en geriatrisk klinik vid ÅHS, säger Stefan Rumander, vd på Landskapets fastighetsverk.

Köparen tar över fastigheten så snart köpeskillingen är till fullo erlagd, vilket planeras ske inom kort.

Publicerad 26.1.2018
Uppdaterad 26.1.2018