Lediga tjänster

VVS-ingenjör vid Landskapets fastighetsverk

Fastighetsverket förvaltar landskapets byggnader. I vårt uppdrag ingår att leda nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från behov och önskemål hos hyresgästerna samt att upprätthålla byggnadernas skick genom planerat underhåll samt tillsyn och skötsel.

Arbetet som VVS-ingenjör

Som VVS-ingenjör jobbar du med alla typer av VVS-tekniska system. Du ansvarar för planerat underhåll och medverkar i planering och genomförande vid såväl mindre underhållsarbeten som större nybyggnader. Du supportar även driftstekniker i VVS-tekniska frågor.

I uppdraget ingår energiuppföljning och ansvar för driftsoptimerande åtgärder. Du tar fram förslag och leder projekt för förverkligandet av landskapets energi- och klimatstrategi.

Utbildning och erfarenhet

Du bör ha VVS-teknisk eller annan relevant utbildning.

Lön i enlighet med löneklass A24.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara Landskapets fastighetsverk, Elisabeth Rosenlöf, tillhanda senast 31.5.2018. Ansökan sänder du till elisabeth.rosenlof@fastighetsverket.ax.

Närmare information om tjänsten lämnas av projektingenjör Elisabeth Rosenlöf, tel. +358 457 3433 787 eller elisabeth.rosenlof@fastighetsverket.ax.

 

Planeringsingenjör vid Landskapets fastighetsverk

Fastighetsverket förvaltar landskapets byggnader. I vårt uppdrag ingår att leda nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från behov och önskemål hos hyresgästerna samt att upprätthålla byggnadernas skick genom planerat underhåll samt tillsyn och skötsel.

Arbetet som planeringsingenjör

Tyngdpunkten i uppdraget kommer att ligga på planering och ledning av mindre renoveringar och ombyggnader. Du ska kunna upprätta byggnadsritningar och -beskrivningar för t.ex. fönsterbyten, fasadrenoveringar, mindre ombyggnader, målningsarbeten o.dyl. Du genomför upphandlingar och följer upp arbetet under byggprocessen. Du har kontinuerligt kontakt med hyresgästerna och samarbetar med ingenjörer och driftstekniker. Till dina arbetsuppgifter hör även ansvar för det digitala ritningsmaterialet.

Utbildning och erfarenhet

Du bör ha byggnadsteknisk eller annan relevant utbildning. Du bör ha god erfarenhet av arbete i AutoCad. Erfarenhet av Revit räknas som merit.

Lön i enlighet med löneklass A22.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökningshandlingarna ska vara Landskapets fastighetsverk, Elisabeth Rosenlöf, tillhanda senast 31.05.2018. Ansökan sänder du till elisabeth.rosenlof@fastighetsverket.ax.

Närmare information om tjänsten lämnas av projektingenjör Elisabeth Rosenlöf, tel. +358 457 3433 787 eller elisabeth.rosenlof@fastighetsverket.ax.

 

Publicerad 24.1.2018
Uppdaterad 15.5.2018