Kontaktpersoner

Anni Mainela

Kulturhistoriska fastigheter
Fastighetsskötsel
 1. +458 18 25717

Carola Boman

Planerare
Kontor
 1. +358 18 25709

Dennis Mattsson

Biträdande ingenjör
Kontor
 1. +358 18 25706

Elisabeth Rosenlöf

Projektchef
Kontor
 1. +358 18 25705

Göran Nordback

Biträdande VVS-ingenjör
Kontor
 1. +358 18 25700

Henrik Bertell

Naturvård
Fastighetsskötsel
 1. +358 18 25711

Jan Manselin

Fastighetschef
Fastighetsskötsel
 1. +358 18 25704

Jenny Norrby

Planeringsingenjör
Kontor
 1. +358 18 25707

Jens Schulz

Ledande fastighetstekniker
Fastighetsskötsel
 1. +358 457 345 5563

Jimmy Lundgren

Fastighetstekniker
Fastighetsskötsel
 1. +358 457 548 3637

Leif Karlsson

Lantmäteri
Kontor
 1. +358 457 344 6508

Martin Karlsson

Projektingenjör
Kontor
 1. +358 18 25718

Ray Holmlund

Skogsvård
Kontor
 1. +358 18 25710

Sam Karlsson

Ledande fastighetstekniker
Fastighetsskötsel
 1. +358 457 5483608

Sebastian Snällström

Ledande fastighetstekniker
Fastighetsskötsel
 1. +358 4573442481

Stefan Rumander

VD
Kontor
 1. +358 457 553 6641

Ulf Asplund

Hyresadministratör
Kontor
 1. +358 18 25702

Ulla Johansson

Ekonomiadministration
Kontor
 1. +358 18 25701
Publicerad 18.1.2016
Uppdaterad 4.10.2017